Rabelo Freitas, Tales. 2020. “Veblen E a Psicologia Dos Instintos”. Revista Economia Ensaios 35 (1). Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. https://doi.org/10.14393/REE-v35n1a2020-50361.