[1]
Rabelo Freitas, T. 2020. Veblen e a Psicologia dos Instintos. Revista Economia Ensaios. 35, 1 (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.14393/REE-v35n1a2020-50361.