Gonçalves, F. T., & Ribeiro Nunes, T. . (2020). Impuro, imperfeito, impermanente. Perspectivas Em Psicologia, 23(2), 03–16. https://doi.org/10.14393/PPv23n2a2019-52207