[1]
Silva, A.M. da, Herpin, U. e Martinelli, L.A. 2006. MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF SEVEN MESO-SCALE RIVER BASINS IN STATE OF SÃO PAULO (SOUTHEASTERN BRAZIL). Caminhos de Geografia. 7, 17 (fev. 2006), 20–30. DOI:https://doi.org/10.14393/RCG71715268.