Yang, Fei, Aihong Zhang, Xiwang Li, Liangzhan Huo, Dianping Di, and Hongqin Miao. 2018. “Occurrence and Alternation of Cytorhabdoviruses on Wheat in Northern China”. Bioscience Journal 34 (6). Uberlândia, MG:1472-76. https://doi.org/10.14393/BJ-v34n6a2018-42152.