Weidong, Zhang, Xiao Chun, Zhou Sixin, Wang Rui, Wang Li, Jia Liping, Ma Jinqiu, and Wang Na. 2016. “A Meta-Analysis of piperacillin/Tazobactam Versus Cefepime Treatment in Cancer Patients With Febrile Neutropenia”. Bioscience Journal 32 (6). Uberlândia, MG:1669-78. https://doi.org/10.14393/BJ-v32n1a2016-33340.