Sun, Hongyan, Xiaoyun Wang, Qing He, Jiewen Wang, and Huiyan Dong. 2016. “Exogenous Glutathione Reduces the Damage Induced by Cadmium in Cucumber Seedlings”. Bioscience Journal 32 (5). Uberlândia, MG:1364-72. https://doi.org/10.14393/BJ-v32n1a2016-33014.