(1)
Corassa, J. D. N.; Anjos, N. dos; Almeida, L. M. de; Magistrali, I. C. Morfologia Do Adulto De Lampetis Nigerrima (Kerremans) (Coleoptera: buprestidae)= Adult Morphology in Lampetis Nigerrima (Kerremans)(Coleoptera: Buprestidae). Biosci. J. 2013, 29, 1738-1749.